Imgkoa maryam_soltani_帖文

Maryam_soltani

@maryam_soltani_
帖文
527
批量下載
全部
選擇
開始 (0)
取消
تسليت عرض ميكنم خدمت خانواده ى استاد شجريان و تمامى ايرانيان 🙏غم بزرگيست 😔روحشان شاد و يادشان گرامى 🙏🙏🖤🖤🖤
3342 82
12天前
مدتهاست که عاشق جزئیات بی‌اهمیت زندگی شده‌ام. می‌توانم ساعتها وقت صرفشان کنم: انار دان کردن. خريدها را ضد عفوني كردن. شستن سینک و بعد خشک کردنش با دقت، طوری که یک قطره آب هم جا نماند. جارو کردن کف حياط. کندن برگهای خشک از روی شاخه‌های گلدانهاي شمعداني. تا کردن رختهای شسته با دقت و آرام. جابه‌جا کردن کوسنهای روی مبل. بیرون ریختن و دوباره چیدن کمدها. كارواش و شستن ماشين. دستمال کشیدن گاز و اطرافش. آخر هر روز، جان باقیمانده‌ام را که از تلاطمهای روز طولانی به دربرده‌ام، به این بیهودگیهای لذت بخش می‌سپارم. گمانم سپر دفاعیم باشد در برابر روزگاری که هیچ چیز امیدبخشی در آن پیدا نمی‌شود. گمانم همین زندگی با سری توی برف تنها حالت ممکن این روزها باشد. شاید بالاخره با همین فرو کردن سر در برف آن عقاب شکاری که آمده تا ریشه‌مان را براندازد، ما را بگذارد و بگذرد. امیدهایمان هم شبیه امید نیست این روزها. امیدهایمان شبیه ناامیدی است. بی‌دردیمان شبیه درد است. خوابهایمان شبیه بیداری است. بیداریهایمان شبیه کابوس است. خستگی روی خستگی می‌آید و من سپرم پناه بردن به آخرین قطره‌های گرد آب روی سینک نقره‌ای است و نگاه کردن از آن پنجره بزرگ به کلاغهایی که خرده شیشه‌های براق را از روی زمین می‌دزدند و به ناکجا می‌برند. سپرم، بغل کردن زانوهایم در بهشت کوچک خودم است. کنار گلدانها و درختان حياط خانه مادري که همیشه و همیشه در برابر مرگ، رشد و رویش را انتخاب می‌کنند. خالیم. از روزهایم خالیم حتی. از خودم. از داستانهایم. از همه چیز به جز همین روزمرگیها: «امشب شام چی بخوریم؟» «از آن خوراک دیروز چیزی مانده» و «منظورت چه بود وقتی گفتی چوبهاي كوچكتر را درون شومينه نزار.» ! زندگی را کوچک کرده‌ام آنقدر کوچک که بتوانم توی مشتم نگهش دارم. برای اینکه آن بیرون حتی یک دیوار امن وجود ندارد که بشود به آن تکیه داد. حتی یک لحظه اگر مشتم را باز کنم، باقیمانده زندگی از دستم می‌رود. تنها جای امن باقیمانده همین جاست. همین جایی که جایی نیست. جایی نیست که بشود به کسی نشانش داد. نسخه‌ای نیست که بشود برای کسی پیچید. جایی در اتاق کوچکم که اول تا آخرش چهار قدم کوتاه بیشتر نیست.   نگاهم کن ..علیرضا داوری. #shimer _beautysaloon #maryamsoltani
9350 261
12天前
دﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻴﻄﻨﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﻭﻗﻔﻪ، ﺑﻴﺨﻴﺎﻟﻲ ﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ، ﻧﺎﺯ ﻭ ﻛﺮﺷﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻦ ﻭ ﺁﻳﻨﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺑﻲ ﺩﻟﻴﻞ، ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻬﺎﺭ ﻧﺸﺪﻧﻲ، ﺣﺎﻻ ﺍﻣﺎ، ﺩﺧﺘﺮﻙ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻧﺎﺯﻙ ﻧﺎﺭﻧﺠﻲ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﻲ ﻫﻮﺍ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ! ﭼﻪ ﻗﺪﻱ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻃﺎﻗﺘﻢ ! ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﻗﻠﺒﻢ ﭼﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻴﺰﻧﺪ ! ﭼﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻱ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﻭﺯﻱ، ﺣﺎﻻ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﻫﻢ ﺭﺿﺎ ﻧﻤﻴﺪﻫﻢ ! ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﺪﻥ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﻳﺸﻢ، ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ! ﺟﺎﻱ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﻳﺨﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﺍﻡ ﺭﺍ ﻗﻬﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻠﺦ ﻭ ﭘﺮ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ! ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻟﺤﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﻢ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺟﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻴﺒﺮﻡ ... ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺷﺎﺩﻱ ﻫﻢ ﻗﻬﻘﻬﻪ ﺳﺮ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﻢ ! ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﺍﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ! ﭼﻪ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﻋﺠﻴﺒﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ !!! ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺳﻤﺖ ﻣﻴﻨﺸﻴﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺮ ﺧﻮﺷﻲ ﻭ ﺑﻲ ﺧﻴﺎﻟﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ، ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﻭﺯﻧﻪ ﻭﻗﺎﺭ ﻭﻣﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ ! ﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻧﻪ ! ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﻭﺯﻧﺸﺎﻥ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺧﺘﺮﻙ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺯﻳﺮ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺁﻥ ﺑﻤﻴﺮﺩ ... شهرزاد ..علیرضا داوری #مريم _سلطاني #سالن _زيبايي_شيمر #بازيگر #فيلم _سينمايي #بازيگران #بازيگر _خانم
8017 194
21天前
آرزوی این روزها  آسمانی پر ابر ابرهایی پرخروش و خروشی پر باران تا بِبَرد هرچه غبار است و سیاهی از آسمان شهر و آسمان دل‌های مان @shimer_beautysalon #مریم _سلطانی#سلامتی #آرامش #عشق
1.03萬 340
2個月前
نیازی نیست كه كسی بدونه باید خود بدونی و خدا هر روزی که بتونی به نفس خودت چیره بشی ، اون روز عیده قربانه عیدتون مبارک 🌸🌸🌸 #شیمر #مریم _سلطانی#عید پی نوشت: تشکر از هدیه زیبای hps @hpsco
1.07萬 448
2個月前
❤️❤️
9840 349
2個月前
برای من خستگی مفهومی نداره چون می‌دونم هیچ چیز ارزشمندی آسون به دست نمی‌آید و تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمره #مریم _سلطانی#شیمر #زنان _موفق
1.07萬 358
2個月前
این روزها نیز بگذرند.....❤️
0.96萬 306
3個月前
اگر به دنبال نيكي باشيد به زيبايي هم خواهيد رسيد به روشنايي به نور به عشق همه خوبي ها زيباهستند #مريم _سلطاني#شيمر #زيبايي #عشق #هنر #نور
9784 346
3個月前
بهترین دارایی دنیا شاد بودن است، شاد شدن با ساده ترین چیز ها اتفاق میوفته، مثلا داشتن دوستان خوب یکی از دلایل مهم شاد بودنه پی نوشت: ممنونم از تمام دوستای خوبم که دلایلی محکمی برای شادی من هستند #مریم _سلطانی#شیمر #شادی #دوست
1.22萬 314
3個月前
لبخند بزن به تمام دشمنانت و قوی تر پیش برو 😊خداوند حواسش بهت هست❤️❤️❤️🙏خوب باشین عزیزای دل🧿
1.89萬 579
3個月前
❤️❤️❤️
1.13萬 355
3個月前