Imgkoa leeyufenโพสต์

Tia Lee

@leeyufen
โพสต์
207
ดาวน์โหลดชุดข้อมูล
ทั้งหมด
เลือก
เริ่มต้น (0)
ยกเลิก
☺️
15.2k 111
5 วันที่ผ่านมา
👄
14.6k 123
1 เดือนที่ผ่านมา
🤔
11.8k 82
2 เดือนที่ผ่านมา
今日滿滿運動💪🥵
12.7k 66
4 เดือนที่ผ่านมา
我有個可以把我拍成身高180的朋友(沒什麼比角度更重要了😆
12.4k 66
4 เดือนที่ผ่านมา
下課後的想念(太陽表示很多汗🤣
13.3k 62
5 เดือนที่ผ่านมา
背個五公斤的肥豬豬出門走走🤢
16.4k 104
6 เดือนที่ผ่านมา
單曲發行到現在還存著的照片⋯ 蠻喜歡💧
22.5k 127
6 เดือนที่ผ่านมา
想念各位!願大家平安健康,做好防疫,勤洗手、戴口罩,去人多的地方盡量戴著眼鏡、帽子、手套等等,不要管造型美不美了,安全第一!!❤️
29.5k 155
8 เดือนที่ผ่านมา
任何事情隨著時間的累積,一點一點的努力 ,總能完成些什麼吧。 就像是打遊戲也是一樣吧🤩
11.1k 45
8 เดือนที่ผ่านมา
❤️🧧💋👹
12.3k 92
8 เดือนที่ผ่านมา