Imgkoa chichisvlPost
all time favourite city 🤎
2,842
13
8 days ago
ງາມເດ
6 days ago
ຢູ່ຫຼວງພະຍາງແມ່ນບຊໍນ້ອງ....ອ້າຍເດົາເອົາແມ່ນບໍນ້ອງ
7 days ago
ຢູ່ໃສນ້ອງວີວແບບນີ້ງາມດີຢູ່ໃສນ້ອງ
7 days ago
ในภาพ ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่อะ แย่จัง ขอให้นทท.กลับมาเที่ยวหลวงพระบางเหมือนเดิมในเร็ววันนะ
7 days ago
👍
8 days ago
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
8 days ago
🙀🙀สวย
8 days ago
euy u ni waa ?
8 days ago
ຢາກໄປຢາກໄປໄປ
8 days ago
I wanna go back there
8 days ago
😍
8 days ago